Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételek
A RE-VER-SION KFT TÖREKSZIK A WEBOLDALON FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK HITELESSÉGÉRE.EGYES KÉPEK LEHETNEK ILLUSZTRÁCIÓK.AZ ÁRAK ELŐZETES EGYEZTETÉS ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL IS VÁLTOZHATNAK,A WEBOLDALON TALÁLHATÓ KEDVEZMÉNYEK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK.

 

RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS (A RENDELÉSRŐL BŐVEBBEN)

A weboldalon található termékek árai:bruttó árak. (Árváltozás jogát fent tartjuk).!!

REGISZTRÁLJ és rendelhetsz,vásárolhatsz(kezdőlap teteje).ÜZLETÜNKBEN KÉSZPÉNZBEN FIZETHETSZ!

 

Tisztelt vásárlók a forint árfalyoma ingadozása miatt nagyobb értékű rendelés esetén legyenek szivesek érdeklődni.

 

SPOILER MEGRENDELÉST ILLETVE NAGY ÉRTÉKŰ RENDELÉS CSAK ELŐLEGGEL/FOGLALÓVAL ÁLL MÓDUNKBAN FELVENNI. Az előleg  a Bruttó végösszeg:30%-a.Az online megrendelésre előleg beküldőt küldünk emailben!

Az árváltozás jogát fentartjuk.

 

A Webshopunkban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.
A Webshopunkban történt vásárlást követően a vásárló a szállítással kapcsolatos  két lehetőség közül választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti.

A webshopon keresztül leadott rendeléseket akkor élesitjük ha irásban azt vissza igazoltuk a megrendelőnek!

Szállitási módok,személyes átvétel=BEMEGYEK A BOLTBA, vagy postai utánvétel lehetőségek közül lehet választani.Amennyiben nem jelöli meg a megjegyzés rovatba a BEMEGYEK AZ ÜZLETBE ÉRTE, akkor AUTOMATIKUSAN POSTAI UTÁNVÉTEL KÜLDJÜK A TERMÉKET.A bemegyek az üzletbe a „egyéb közlendő” rovatban jelezhető,illetve bármilyen információ amit velünk szeretni közölni rendelésével kapcsolatban. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Reversion Kft. felelősséget nem vállal.A MEGRENDELÉSRŐL KÜLÖN VISSZAIGAZOLÁST KÜLDÜNK !

 

A vevő köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Javasoljuk ,hogy a kézbesítéskor ,rögtön nyissuk fel a küldeményeket,és győződjünk meg annak sértetlenségéről.Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
A csomagot normál  Magyar Posta viszi arra a cimre amit megjelöltünk postázási címnek!!
Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.Mivel a postakölség hozzájön a megrendelt termék árához ezért:2000ft alatti rendelést nem áll módunkban teljesíteni,mivel a postakölstég a termék árához képest aránytalanul nagy lenne.Kérjük szíves tudomásul vételét!

A csomagokat Magyar Posta MPL-l szállitatjuk.

A csomag utánvételi  díjak a következő képpen alakulnak:

2000ft-50000ft-ig:a posta költség:2000ft

50000ft felett:2500ft a posta költség.

100000ft felett a posta költséget átvállaljuk.

A postakölstég díja évenként többször is változhat.Ezt a Posta dönti el.

 


GARANCIA, SZAVATOSSÁG

Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.
Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak.Spoilerek tekintetében képes tájékozatást kérünk,vagy szerelői szakvéleményt melyet továbbíttunk a gyártók felé.Hiba megállapitás,elbirálása:5-10 munkanap.Amennyiben bizonyitást nyer ,hogy a spoiler nem felszerelhető ugy a vásárló pénz fisszatéritésre jogosult.A mennyiben a nálunk vásárolt spoiler bizonyittottan nem felszerelhető( fotók,szak szerelői nyilatkozat)ugy a mi szakműhelyünkben azt garanciában ráigazitjuk az autóra.Amennyiben a vevő nem a megfelelő terméket rendelte,pl az autójához mert elnézte azt,(ÉVJÁRAT VÁLTÁS) csak:10000ft-értékhatárig áll módunkban kicserélni.Kérjük figyelmesen rendeljenek.Amennyiben garanciális probléma merül fel,pl spoiler méretpontatlanság,azt a Reversion kft garanciában megjavíttatja-ráigazíttatja a kívánt autóra. A garanciális ráigazitás ingyenes azon ügyfeleknek akik bizonyitottan a Reversion kft-től vásárolták azt(számla).Ez a szolgáltatás a megrendelt termék kiszállitásától számitva 30 napig érvényes.

 

A vásárlás visszavonása és a megvásárolt termék visszaküldése az Eladó egyértelmű jóváhagyását igényli. Távollévők között kötött szerződéskor a Vevő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb esetekben, ha az Eladó beleegyezik a vásárlás visszavonásába, visszavonási díjat kell fizetni, amely a vásárlási ár 15%-a. A visszaszállítás a fogadónak - jelen esetben az Eladónak - díjtalanul kell, hogy történjen, különben nem áll az Eladó módjában átvenni az árut. Ugyanez vonatkozik az ellenőrzés vagy javítás céljából visszaküldött termékekre is. Csak eredeti csomagolásban és az új állapottal mindenben megegyező állapotban vesz vissza az Eladó árut. Amennyiben a Vevő sikertelenül szereli be a terméket, az Eladó semmilyen követelést nem fogad el (pl. beszerelései költségek, a szereléssel, kicseréléssel eltöltött idő). Az Eladó egy esetleges visszahívási akció keretében visszakövetelheti az érte kifizetett ellenérték visszafizetésével bármilyen extra költség vagy kárigény nélkül.Letölthető formanyomtatvány:

Letölthető jegyzőkönyv minta garanciával kapcsolatos:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/sites/default/files/jegyzokony_fogyasztoi_panaszrol_140521.pdf

https://www.netreveled.hu/dokumentumok/jegyzokonyv.pdf

- 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről. 
- 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok).

 

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A vevő jogosult a megrendeléstől számított:48 órán belül de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezni-e kell emailben  a Reversion Kft (Racetuningshop.hu) Ügyfélszolgálatán! Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.A termék lemondás nélküli át nem vétele nem elfogadott!!!
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket;
A Reversion Kft. kizárólag sérülésmentes,számlával igazolt a származású , hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
A Reversion Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését!
A vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: Feltöltőkártya, hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányára vonatkozóan, ha a küldeményt felbontotta. Amennyiben jelen pontban felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, spoiler esetében képi illusztráció szükséges,és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosít a Reversion Kft vagy számla ellenében a vevő pénz visszatéritésre jogosult.Valamint a webshopon keresztül rendelt termékek esetén a távollévők között köttetett szerződésnél 14 napon belül indoklás nélkül lemondtaható a megrendelt termék.

Amennyiben a vevő nem a megfelelő terméket rendelte mert (elnézte) pl,akkor azt sajnálatos módon csak:10000ft-érték határig áll módjában kicserélni a megfelelő termékre a Reversion kft-nek.Ezért kérünk mindenkit,hogy figyelmesen rendeljen!!

Amennyiben a termék bizonyittotan jó,de nem a megfelelőt rendelte az ügyfél ugy azt 10 munkanap után csak 30% érték csökkenéssel tudjuk vissza venni.

Letölthető formanyomtatványok:

Elállási nyilatkozat – interneten rendelt termék esetén

Elállási nyilatkozat – késedelmes teljesítés miatt 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Webáruházunkban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A Reversion Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruházunk akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. 
A Reversion Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Webshopunkhoz való csatlakozás miatt következett be.
A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a vásárló felelős a Webshopunkhoz való kapcsolódásáért és a Webshopban való vásárlásért.
A Reversion Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

A Reversion Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Webshopunkban történt megjelentés időpontjától lép életbe.
A Reversion Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a Webáruházát, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Reversion Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
A Reversion Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Reversion Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Reversion Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Linkek

- Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
- MKEH
- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

Ügyfélszolgálat.

Re-ver-sion kft

1042.Budapest.Árpád ut 90-92.Főnix Tuning

mail:info@racetuningshop.hu

RaceTuningShop © 2024
Racetuningshop.hu
cimkék: tuning sport kipufogó, K&N tuning szűrő, sport légszűrő, autó lámpa, könnyűfém felni,tuning brisk gyertya, tuning spoiler, tuning visszapillantó tükör, tuning, autó tuning, sport légszűrő, ültető rugó, Suzuki tuning spoiler, Suzuki tuning lámpa, Suzuki rugó, Suzuki Swift angel eyes, Suzuki Swift sport szűrő, Suzuki tuning sport kipufogó, Opel tuning, VW tuning, Fiat tuning, Hrs könnyűfém felni, Paragi kipufogó, Állitható futómű, fix futómű, sport futómű, Intercooler,turbócső,szilikon cső,turbónyomás,devil tuning,importtuning,tuningshop,tuning webshop,depo,turboworks, váltógomb,spuri, sárvédőszélesítés,vákumcső, alucső,tuningllámpa, simota, műbizonylat,smd led,sport kormány, import tuning alkatrészek, autó tuning webáruház.

Kövess minket a Facebook-on, hogy minél előbb értesülj az újdonságokról, kedvezményekről!

Racetuningshop.hu logo

Köszönjük! :)